Wat fluistert de wind?

Meer leren door het boek van de natuur #14 Wat fluistert de wind?

De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort Zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar Hij komt en waar hij heengaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.
Johannes 3: 8

Het waait
de wind blaast
de lucht voorbij
haastig passeren pluizige wolken
takken slingeren
blaadjes dwarrelen langs de ramen
de wind wervelt onrust
in ons huis

In de gang hoor ik de wind
hij trekt aan de gordijnen
met kracht rammelt hij aan de deur van ons huis
wanneer we alle onrust uit onze lijven proberen te stappen
is de wind als een hand in mijn rug
de wind schuurt tegen me
zijn gewaai trekt aan me
hij blaast mijn hoofd omhoog
en
ergens tussen die blazende onrust en woeiende waai
ontstaat er rust en leegte
stilte om de fluistering van de wind te horen…

In de Bijbel lees je over de wind.
De Heere doet de wind over de aarde gaan.
Mirjam zingt: ‘Hij heeft met Zijn wind geblazen’.
Wel of geen wind, dat is niet zomaar…
God laat het waaien.
Hij stuurt de wind.
De wind gehoorzaamt Zijn bevelen.

God gebruikt het teken van de wind ook met Pinksteren.
Door het teken van de wind wil God jou en mij iets leren over het werk van de Heilige Geest.
Luister je mee naar de les die de wind fluistert?

Zoals God de wind bestuurt, zo zendt en bestuurt Hij ook Zijn Geest.
Zijn Geest wekt dorre, levenloze harten op.
De wind is vrij.

Nu waait het hier, maar op een andere plek is het windstil.
Zo werkt Gods Geest in die éne en een ander gaat Hij voorbij.
Je hoort het waaien… zo hoor je als Gods Geest blaast in het hart van een mens,
zo’n zondaar gaat bidden, huilen, zingen.

Op de fiets voel je de felle, trekkende wind.
Zo kun je weten als de Heilige Geest gaat werken in je hart.
Je bent er immers zelf bij?
Je ervaart iets van ware droefheid én oprechte liefde tot God.

De wind heeft genoeg kracht om torens om te gooien, gebouwen in te laten storten en bomen te ontwortelen. Zo’n kracht heeft de Heilige Geest.
Harde wind blaast door de kieren van je jas.
Hij trekt net zo lang aan je sjaal totdat die mee gaat waaien.

De wind heeft iets dwingends.
Ook het werk van Gods Geest is onweerstaanbaar.
Onverwacht, vervult deze Wind het hele huis van je hart.
Ja, God Geest kan huizen, families en binnenkamers vervullen.

Heb jij het werk van Deze Wind ook zo nodig?
Of je de wind nu wel of niet voelt…. de wind is er… altijd.
Wat een wonder van genade als deze Geest in de hof van jouw ziel gaat waaien…
en de deuren van je hart open blaast!

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: