Serie 'Meer leren door het boek van de natuur' #13 Zwak of krachtig?

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en de rokende vlaswiek, die zal Hij niet uitblussen.
Jesaja 42: 3a

Een grasspriet of rietpluim…
een pittige windvlaag
één voetstap
of onoplettendheidje
en...
de stengel knakt

Jesaja schrijft over zo’n geknakte rietpluim.
Een graspluim waarvan het ‘kopje’ droevig naar beneden hangt.
Een krachteloos grasje dus.
De Heere Jezus noemt Johannes ‘een riet die door de wind heen en weer bewogen wordt’.
Jezus kent alle harten.
Hij peilt hoe jouw of mijn hart kan beven en bibberen bij een zuchtje wind.
Hij weet dat wij kwetsbare mensjes zijn.

Zo’n grasje is ook het beeld van een arme zondaar.
Iemand die door zondebesef is geknakt.
Gekrookt door kennis die de Heilige Geest leert.
Neergedrukt door twijfels en vrees.
Zwak en machteloos…
Hulpeloos en waardeloos.
Deze les moet Gods kind steeds opnieuw leren.
Zoals de bloedvloeiende weduwe.
Wat was zij ook krachteloos, uitgewerkt en zwak.

Wat gebeurt er met zo’n geknakt grassprietje?
God zorgt ervoor dat de wind het niet zal breken.
Ja, deze Man is een ‘Verberging tegen de wind’! (Jesaja 32:2)
Hij zorgt dat onoplettende voetstappen, zo’n riet niet kapot trappen.
In de kanttekeningen lees je juist het tegenovergestelde!
‘Hij richt zo’n rietje op. En versterkt het.
Hij heeft geduld met de zwakheden van arme zondaren.
God wil zulke verslagenen verkwikken en troosten.’

Herken jij je in het beeld van zo’n geknakt, zwak grassprietje?
‘Niet mijn eigen kracht,
maar…
moede kom ik, arm en naakt, tot die God, Die zalig maakt!’
Zoek het bij deze Sterke God!
Want ‘Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden.’

Tip: lees de kanttekening bij Psalm 46:2

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: