Projecten

4 juli 2022

Boost voor het blad Daniël

Een papieren Daniël is onmisbaar. Het aantal abonnees groeit gestaag, dankzij veel promotie. Helpt u mee om dit blijvend mogelijk te maken?

4 juli 2022

Maak thema-podcasts mogelijk!

Een podcast over verslaving? Of juist over oudvaders? Maak het mede mogelijk.

4 juli 2022

Meer Danielconferenties!

Samen een weekend lang bezig zijn met een Bijbels thema. De conferenties zijn gewild en altijd vol.

4 juli 2022

Nieuw trainingsaanbod

Wij helpen alle mensen die binnen de kerk met jongeren werken een stap verder. Helpt u ons mee om de trainingen meer bekendheid te geven?

4 juli 2022

Professionele podcast

Jongeren zijn kritisch. Toch schuiven we de investering in professionele apparatuur nog voor ons uit. Geeft u ons het duwtje in de rug, die we nodig hebben?

4 juli 2022

Uw advertentie in Daniël?

U kunt ongeveer 20.000 mensen bereiken in de reformatorische achterban. Bekijk de mogelijkheden in de bijgevoegde advertentiespecial.

4 juli 2022

Video's voor danielonline.nu

Iedere week publiceren wij een professionele video. We bereiken honderden jongeren. Wilt u een video financieren en zelf in beeld komen?